Käyttäjätunnus:

Salasana:

Liity! Apua

PDF Tulosta Sähköposti
Novellit Scifi Erkit ja Heikit
QR-Code dieser Seite

Erkit ja Heikit Hot

Eletään vuotta 4620. Suomenkielestä on tullut aurinkokunnan asuttujen planeettojen, maan, marsin, pluton, x4398989110xaan ja näiden kiertolaisten, ainoa käytetty kieli. Kulttuurimäärärahojen nipistyksestä johtuvista syistä, suomenkieli on kehittynyt ja kommunikointi on typistynyt kahteen tavuun, erkkiin ja heikkiin. Epilogi avaruusvalvontakeskuksen dramatisoidusta tallenteesta numero 9199919991871 alkaa tästä.

Heikki erkkiheikkierkkiheikkierkki heikki erkkiheikkiheikkiheikkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkierkkiheikkierkki heikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkierkkiheikkierkki erkkiheikkiheikkierkkierkki heikki erkkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkierkkiheikki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkierkki erkkiheikkierkkiheikkierkki heikki erkkiheikkiheikkiheikkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkierkkiheikkierkki heikki erkkiheikkierkkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki heikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikki heikki erkkiheikkierkkiheikkierkki heikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkiheikkiheikki erkkierkkierkki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikki erkkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkierkki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikki erkkiheikkierkkiheikki erkkiheikkierkkiheikkiheikki heikki erkkiheikkierkkiheikkierkki erkkiheikkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki heikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikkiheikki.

-”Erkkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki! Erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikki erkkierkkierkkiheikki heikki erkkiheikkierkkiheikkierkki heikki erkkiheikkiheikkiheikkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkierkki erkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkierkki erkkierkkierkki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkiheikkierkki erkkiheikkierkkiheikkierkki erkkiheikkiheikkiheikki erkkierkkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkierkkierkki erkkierkkiheikkiheikkiheikki erkkierkkierkkiheikkiheikki erkkiheikkierkkiheikki erkkiheikkierkkiheikki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikkierkkierkki!”
-”Erkkiheikkiheikkiheikkierkki heikki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkierkkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkierkkierkki heikki erkkierkkiheikkierkki, erkkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkierkkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikkiheikki erkkierkkiheikkierkki?”
-”Erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkierkkierkkiheikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikkierkkierkki heikki erkkierkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkierkkierkki erkkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki. Heikki erkkiheikkierkkiheikkierkki heikki erkkiheikkiheikkiheikkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkierkki erkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki heikki.”
-”Erkkiheikkiheikki erkkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikki erkkierkkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkierkkierkkiheikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki heikki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki heikki?”
-”Erkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikki erkkiheikkierkkiheikkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki. Erkkierkkiheikkierkki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkierkkiheikkierkki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkierkkierkkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki heikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkierkkiheikki heikki heikki erkkierkkiheikkierkki.”
- ”Erkkiheikkiheikkierkkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkierkkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkierkkierkkiheikki erkkierkkiheikkierkki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkierkkierkkiheikki erkkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkierkki heikki. Erkkiheikkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkierkkiheikkierkki erkkiheikkierkkiheikkierkki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikkiheikki erkkierkkiheikkierkki erkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkierkki erkkierkkierkkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkiheikkiheikkiheikki erkkiheikkierkkiheikkierkki erkkierkkiheikkierkkierkki erkkierkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki erkkiheikkiheikki erkkierkkiheikkiheikki heikki heikki erkkierkkierkkierkki heikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkierkki erkkierkkierkkiheikki erkkiheikkierkkierkki erkkiheikkierkkierkki heikki.”

Arvostelut

View all user reviews

Käyttäjien arvostelu: 7 käyttäjä(ä)

Arvosana 
 
2.5  (7)
Arvostele
Arvosana
Kommentit
    Syötä turvakoodi.
 
 
Erkit ja Heikit 2017-10-23 10:19:02 Sonjuuli
Arvosana 
 
5.0
Sonjuuli Arvostellut: Sonjuuli    October 23, 2017
Top 50 Arvostelijat  -   Kaikki arvostelut

Tää oli vaan hauska :DDDD

Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? 
10
Report this review
Erkit ja Heikit 2016-11-29 15:07:08 TarraLeguaani
Arvosana 
 
1.0
TarraLeguaani Arvostellut: TarraLeguaani    November 29, 2016
Top 10 Arvostelijat  -   Kaikki arvostelut

Alku hyvä, pidin kiertolaisten mukaan ottamisesta. Dialogi ei ollut mieleeni, koska erkkiheikkierkkierkki. Ja liian lyhyt. Enkä tarkoita sitä sillä, että heikkierkkiä olisi tarvittu lisää.

Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? 
10
Report this review
Erkit ja Heikit 2016-08-12 07:09:12 Arska
Arvosana 
 
2.0
Arska Arvostellut: Arska    August 12, 2016
Top 10 Arvostelijat  -   Kaikki arvostelut

Ensilukemalta oma mielipiteeni tästä on: erkkierkki heikkierkki, heikkierkkierkki erkki. Heikkiheikki!

Toista kertaa en heti jaksanut novellin sisältöön syventyäkään. Myönnettäköön, että kerronnassa on mielestäni lievää toiston makua, mutta se lienee vain oma tuntuma ja pelkästään makuasia.

Tarinan sisällöllistä antia kommentoisin seuraavasti: Tässä liikutaan jo kielellisen ilmaisun äärirajoilla, ehkä jopa hieman niiden ylikin. Ensimmäinen reaktio oli samansuuntainen, kuin Jästipäälläkin: täyttä pelleilyähän tämä on, eikä sisällölliseen antiin ole vaivauduttu suuntaamaan pientäkään ajatusta. No, sehän oli ensimmäinen ajatus, mutta sen jälkeen nousi esiin kysymys: Onko todella näin, vai onko novelliin kuitenkin onnistuttu kätkemään sisällöllinen viesti? Mikä se siinä tapauksessa olisi?

Aikajanassa kauas tulevaisuuteen ajoitettu mielikuvatuote voi hyvinkin heijastaa kieliopillinen kehityksen suuntautumaa, joka on jo tänä päivänä havaittavissa orastavana ituna arkikielessä. Sanallisen ilmaisun muotokielessä on jo havaittavissa suunta, johon erkkiheikkiheikkikin selkeästi viittaa. Onhan noiden nousevien tulevaisuudentoivojen sanallinen valmius selkeästi pelkistetympää, kuin heidän isovanhemmillaan.
Kauppakeskuksien käytävillä notkuvien varhaisteinien kielellinen ilmaisu myötää jokseenkin heikkierkkiä, joskin sanamuoto on vielä hieman kehitysvaiheessa, mutta tuonne tarinan vuosilukuun 4620 mennessä saattaa hyvinkin olla jo hioutunut valmiiksi. Tänäänhän erkkiheikkien tilalla vielä käytetään ilmaisuja: "veetun veetun veetu, ku veetuttaa." tää alinomainen veetutus."

Kyl maar se siitä.

Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? 
20
Report this review
Erkit ja Heikit 2016-05-03 19:53:40 Jästipää
Arvosana 
 
2.0
Jästipää Arvostellut: Jästipää    May 03, 2016
Top 10 Arvostelijat  -   Kaikki arvostelut

Annan yrityksestä ja oivalluksesta kaksi pistettä, mutta rokotan kolme, koska mielestäni tämän tekstin kirjalliset ansiot ovat aika heikot. Tämä on enemmän sisäpiirin insinöörihuumoria, eikä siinä sinänsä mitään, mutta tällaisten ongelmana on se, että eihän nämä avaudu laajemmalle yleisölle, jotka eivät ole huumorin oivaltamiseen tarvittavaan substanssiin vihkiytyneet. Tällöin laajemmalle lukijakunnalle voi helposti tulla ärsytys siitä, että heidän kustannuksellaan pilaillaan tai että heidän älykyyttään herjataan. Tällaiselle huumorille on toki paikkansa, mutta ei ne tahdo toimia kuin vain sen tietyn sisäpiirin parissa, jolle huumori avautuu. Mikä oli tavoitteesi julkaista nimenomaan tämä teksti juuri täällä? Tämän perusteella on kenenkään vaikea antaa palautetta ansioistasi kaunokirjallisen tekstin tuottajana, mikä on ikään kuin se pointti koko sivustossa. En tarkoita tällä kommentillani sitä, etteikö tänne saisi tällaisiakin tekstejä postata.

Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? 
20
Report this review
Erkit ja Heikit 2016-05-02 06:51:20 Antero
Arvosana 
 
3.5
Antero Arvostellut: Antero    May 02, 2016
Top 50 Arvostelijat  -   Kaikki arvostelut

Kyllä tämä minua nauratti. Terävä oivallus tehdä uutta huumoria joka toimii vain kirjoitetussa muodossa. Veikkaan, että saat palautetta ennätys määrän.

Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? 
10
Report this review
 
View all user reviews
 
Powered by JReviews
 
KIRJOITA   ARVOSTELE    JULKAIS